CEAMURLIA DE JOS


Satul este amplasat pe malul Lacului Ceamurlia, un golf al Lacului Goloviţa. Numele lui este de origine turcească (çamur = nămol) şi se traduce prin nămolita sau mlăştinosul, probabil datorită zonei acvatice din apropierea satului.

Istoria aşezării este foarte veche, în arealul său fiind descoperite importante dovezi
ale culturii Hamangia, precum şi o statuie-menhir, un monument funerar al păstorilor indoeuropeni de la începutul epocii bronzului.

Pe la începutul sec. XIX s-au stabilit aici bulgarii, alături de familii de turci şi
români. Dicţionarul lui Lahovari pomeneşte de o populaţie de 712 persoane, aproape în totalitate bulgărească. Ca şi în alte sate, bulgarii au migrat spre sud, după 1940, fiind înlocuiţi de români şi aromâni. Biserica satului datează din 1860, şcoala din 1883 iar primăria din 1882.

Locuitori: 1258 în 2002, din aceştia 35 fiind aromâni, restul români.