DUNAVĂŢUL DE JOS


dunavatul_de_jos sm.pngSatul este situat în extremitatea estică a fostei penisule Dunavăţ. Datorită acestui lucru, accesul în Delta Dunării este facil pe canalele Lipoveni şi Dunavăţ. Se presupune că a fost fondat în jurul anului 1700 de pescarii ruşi şi români, cei din urmă plecând şi revenind în mai multe rânduri.

Dunavatul de Jos sm.pngDin informaţiile austriacului Franz Mihalovici (1873) aflăm că "Dacă
se lasă în stânga cel mai mare dintre aceste braţe Hiderlias Bogaz (Sf.Gheorghe – n.n.) atunci se continuă plutirea circa 3 ore pe câteva coturi foarte scurte, până când se întâlneşte un sat de cazaci, Dunavecz, aflat pemalul drept, mal înalt şi râpos, sat care datorită lungimii şi distanţelor maridintre grupurile de case, pare a constitui 4 sate denumite cu numele general Dunavecz." Se confirmă astfel ipoteza întemeierii satelor Dunavăţ de către cazacii zaporojeni.

O informaţie ulterioară, cea a lui Gr. Dănescu (1896), arată că întreaga populaţie a satului (280 persoane) era formată din ruşi. Etnicii ruşi au întemeiatprima şcoală (1891) precum şi două biserici (1881 şi 1890).

Populaţia: în 2002 erau 710 locuitori din care românii reprezintă 53%, ucrainenii 46,8% iar restul de 0,2% este reprezentat de ruşii-lipoveni

Dunavatul de Jos 1.png