ENISALA


Satul este amplasat într-o regiune marginală a Podişului Babadag, cu dealuri care se termină abrupt spre lacul Babadag şi care ating 110 m în Dealul Eracleea.

enisala  Heracleea sm3.pngUrmele arheologice atestă existenţa unei aşezări traco-getice din prima epocă a fierului. În 1330 apare menţionată sub forma Fenikah (probabil derivat de la turcescul Enikale), în scrierile geografului şi călătorului arab Ibn Batutah. În apropierea satului există o cetate bizantină din sec. XIII, numită Eracleea (Heracleea) construită probabil de negustorii genovezi care controlau comerţul pe Marea Neagră. Cu siguranţă, localitatea s-a dezvoltat strâns legat de cetate, aceasta servind drept loc de refugiu în caz de primejdie.
 


enisala 1.png

 
Despre locuitorii satului, învăţătorul I. Chircea arăta: locuitorii, numai români, sunt parte proveniţi din Transilvania, comuna Şercaia, alţii din Moldova (după unirea Principatelor), alţii din Basarabia şi parte locuitori băştinaşi din Dobrogea.

  
enisala.png