JURILOVCA


Localitatea este situată pe faleza Lacului Goloviţa. Legătura satului cu lacul este asigurată de un canal cu lungimea de 800 m.

jurilovca sm30.pngComuna Jurilovca a fost întemeiată de lipoveni în pragul secolului al XIX-lea, prima atestare documentară datând din 1826. Deşi la începuturile sale era un mic cătun, aşezarea s-a dezvoltat devenind la sfârşitul secolului XIX un centru importatant al pescuitului în zona Deltei. Lipovenii sunt ruşi din punct de vedere etnic, iar din punct de vedere confesional ortodocşi de rit vechi (staroveri). Această confesiune este rezultatul reformei nikoniene: în 1654 Nikon partriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, a iniţiat o reformă religioasă ce a urmărit alinierea cultului bisericii ruse la restul ortodoxiei.


Rezultatul a fost divizarea societăţii ruse în nikonieni (cei care au acceptat reforma) şi Staroveri (de credinţă veche, cei care au refuzat reforma).
Cei din urmă, din cauza prigoanei, au emigrat în afara Rusiei, o parte din ei ajungând pe teritoriul României (nordul Moldovei şi Gurile Dunării).

În prezent, Jurilovca este cea mai mare comunitate de pescari din Deltă, centru de colectare şi prelucrare a peştelui, precum şi un punct de atracţie turistică.
Populaţia este formată în proporţie de 86% din ruşi lipoveni şi numai 14% din români.


jurilovca 1 med 55.png