SARICHIOI


Satul este amplasat în nord-vestul lacului Razim, într-o câmpie ce mărgineşte ţărmul lacului, la poalele unor dealuri joase (Movila Zebil 93 m), care prelungesc spre sud Dealul Pietros şi spre est Movila Mare.

Numele satului este de origine turcă (sarî – galben; chioi – sat) şi se
datorează aspectului localităţii pe vremea ocupaţiei turceşti, atunci când casele erau construite din ceamur şi acoperite cu stuf, culoarea galbenă fiind predominantă.

sarichioi 1 sm.pngSatul a fost fondat pe amplasamentul actual în sec. XVI sau poate mai
devreme, el fiind pomenit în 1575 într-un document turc, cu numele actual. În primele faze de locuire e posibil ca turcii să fi fost majoritari, deşi alte mărturii afirmă că ruşii-lipoveni sunt cei care au pus temeliile satului. După alte date, ruşii-lipoveni au ajuns aici în sec. XVIII-XIX, alungaţi din imperiul ţarist de persecuţiile religioase la care erau supuşi. Ei au slavonizat numele satului, care a rezistat până în 1850, după care s-a revenit la forma iniţială.

La recensământul din 2002 satul avea o populaţie de 3722 locuitori. Pe lângă majoritatea formată din ruşii-lipoveni, mai existau şi 370 români, 8 maghiari, 5 turci şi 4 ucraineni.

sarichioi 3.png