VADU


Satul este amplasat în extremitatea sudică a Lacului Sinoe şi a Grindului Chituc, la 3 km. de ţărmul Mării Negre. Numele vechi: Caraharman, în limba turcă: Karaharman.

Satul a fost locuit, probabil, din paleoliticul superior. Rezultatele cercetărilor arheologice de pe teritoriul localităţii, coroborate cu studiul izvoarelor scrise, au dus la concluzia existenţei aici a mai multor trepte de civilizaţie. Aşezarea a atins cea mai mare dezvoltare în timpul stapânirii otomane, când a devenit una dintre cele mai importante localitati din Dobrogea.

Săpăturile arheologice au scos la lumină urme materiale (vase geto-dacice, oale, castroane decorate cu brâu alveolat) produse de ceramică aparţinând culturii elenistice şi romane, gropi de bordee.
Toate acestea au fost descoperite la o distanta de 2,1 Km nord-est de sat pe locul numit de localnici Ghiaurchioi (satul creştinilor).

vadu 2 m55.png