PREZENTARE


prezentare 2 sm.pngComplexul lagunar RazimSinoe este situat in sudul Deltei Dunarii şi ocupă o suprafaţă totală de cca 1145 km2 din care suprafaţa lacurilor este de 863 km2. Cea mai mare parte a complexului o constituie zona depresionară, iniţial ocupată de apele maritime şi care a fost segmentată ulterior prin formare de cordoane şi grinduri. În ultimele decenii complexul a suferit transformări foarte mari din cauza acţiunii umane. După lucrările hidrotehnice realizate după 1970 complexul lagunar a fost transformat in doua unităţi.

Unitatea Razim formata din lacurile Razim, Goloviţa, Zmeica şi Babadag care a fost izolată de influenţa mării şi transformată în rezervor de apă dulce pentru alimentarea sistemelor de irigaţie amenajate in jurul complexului. Cel mai important lac, Lacul Razim are o suprafata de 415 kmp si o adâncime de maxim 3,2 m. Laguna Razim este legată cu braţul Sf. Gheorghe prin canalele Dranov si Dunavăţ de unde primeşte un aport fluvial provenit din Dunăre.

prezentare 1 sm.pngUnitatea Sinoe formată din lacurile Sinoe, Nuntaşi şi Tuzla care îşi păstrează legatura cu Marea Neagră printr-un stăvilar. Lacul Sinoe are o suprafaţă de 135 kmp şi o adâncime de maxim 2,2 metri.

În perimetrul complexului se găsesc şi câteva insule, dintre care cele mai importante sunt insula Popina şi insula Bisericuţa.