Beştepe

Alte denumiri: Islam Beştepe (Beştepea Turcească)
Numele satului este de origine turcă (beş = cinci; tepe = deal) având semnificaţia cinci dealuri, fiind preluat de la dealul din apropiere, un frumos inselberg cu cinci cocoaşe orientat pe direcţia E-V, culminând la 242 m. De aici, turistul are o excelentă perspectivă asupra deltei, dealurilor dinspre Tulcea sau Lacului Razim.
I s-a spus Beştepea Turcească, pentru a se deosebi de Beştepea Moldovenească, nume sub care era cunoscut satul Mahmudia.
Până nu demult localitatea făcea parte din comuna Mahmudia, astăzi are ea însăși statut de comună având în subordine şi localităţile Băltenii de Sus şi de Jos. Este situată la circa 25 km SE de municipiul Tulcea şi 7 km V de fosta reşedinţă de comună, la poalele vestice ale dealului Beştepe, din unitatea morfologică a Dealurilor Tulcei. O suprafaţă de 415 ha din dealul Beştepe a fost declarată rezervaţie naturală peisagistică.
În apropiere s-a descoperit amplasamentul unei cetăţi dacice din sec. IV-III î.Hr., întărită cu valuri de apărare. Aceasta ocupa un areal de 25 ha şi era cea mai mare din Dobrogea la vremea respectivă, servind ca loc de refugiu pentru populaţia din zona înconjurătoare, cu aşezări nefortificate.
Satul a fost întemeiat de turci în sec. XVIII şi părăsit de ei după războiul ruso-turc din 1828-29. La acel eveniment, se înregistrau aici şi 78 familii de ardeleni, venite înainte de 1800. După 1856 a fost repopulat cu români şi bulgari, tot din această perioadă datând şi cele mai importante clădiri: biserica (1860) şi şcoala (1882).
Din cei 1063 locuitori (în 1896), 743 erau români, 221 bulgari, 89 turci şi tătari, 7 evrei şi 3 armeni. În 2002 localitatea avea 1785 de locuitori, aproape toți fiind români.