CLIMAclima2.pngDelta Dunării se încadreaza în spaţiul cu climat temperat semiarid specific stepelor pontice. Spaţiile acvatice plane şi foarte întinse, acoperite în diferite grade cu vegetaţie, întrerupte de insulele nisipoase ale câmpurile marine, alcătuiesc o suprafaţă activă specifică deltei si lagunelor adiacente, cu totul diferită de cea a stepelor pontice.

Zilele de iarna sunt blânde (când activează centrul baric nord-est european), şi geroase, cu vânturi puternice (când actioneaza anticiclonii nord-atlantici), în timp ce zilele de vară sunt calde şi uscate (când acţionează anticiclonii tropicali atlantici) şi ploioase (când interacţionează aerul din bazinul mediteranean cu cel rece din nord-vestul Europei).
Temperaturile mediile multianuale indica o creşterea de la vest spre est, ele plasându-se în jurul valorii de 11°C. Temperatura medie a lunii iulie este de +22,5°C iar cea a lunii ianuarie este de -0,5°C (în zona litorală) şi de -1,8°C (în zona continentală a lagunei).

clima1.pngRegimul vântului
este dominat de vînturile din sector nordic (35%), urmate de cele din sector sudic, estic şi vestic. Pe anotimpuri, vânturile din sectorul nordic au o fercvenţă mai mare iarna şi toamna, iar cele din sectoarele sudice şi vestice vara şi primăvara. Frecvenţa cea mai mare se înregistrază primăvara (luna martie), iar anotimpul cel mai calm vara (luna august).În general se constată că perioada de calm creşte de la ţărmul mării spre zona continentală. Astfel, la Gura Portiţei calmul reprezintă abia 5% iar la Tulcea 34,4%.

Regimul precipitaţiilor
. Deşi pare paradoxal, Delta Dunarii este zona în care cad cele mai mici cantităţi de precipitaţii anuale de pe întregul teritoriu al ţării. La intrarea în Delta Dunării (Jurilovca) se înregistrează o cantitate medie multianulă a precipitaţiilor de sub 400 mm, iar pe litoralul deltaic şi cea mai mare parte a lagunelor, sub 350 mm.

Stratul de zăpadă
este subţire şi se menţine perioade scurte de timp. Numărul mediu anual al zilelor cu ninsoare este de 16,2 la Babadag şi de 11 la Gura Portiţei. Umezeala relativă a aerului prezintă valori mari, deoarece este influenţată de apropierea mării şi de evaporaţia puternică ce are loc în condiţii de deltă. Media anuală a umezelii relative este de 76%.

Nebulozitatea prezintă valori mai reduse decât în restul ţării, delta fiind regiunea cu cea mai lungă perioadă senină din an. Durata totală a insolaţiei depăşeşte 2.200 de ore anual, adică este cu circa 100 de ore mai lungă decât durata insolaţiei în Câmpia Română. Luna cea mai noroasă este decembrie, iar cea mai senină este august.

clima3.png

Sezoanele
sunt distribuite foarte neuniform în spațiul Deltei Dunarii. La intrarea în deltă, la Tulcea, mediile pe 90 de ani relevă că sunt 142 zile de vară şi 60 de zile de iarnă, iar primăverile au durata aproape egală cu toamnele. La Sulina aceleaşi medii multianuale indica 145 zile de vară şi numai 15 zile de iarnă, iar primăverile sunt mai lungi (122 zile) decât toamnele (83 zile).