FLORA ŞI FAUNA


flora1 sm.pngCel mai mare ţinut mlăştinos din Europa, cuprinzând una dintre cele mai mari întinderi de stufăriş din lume, Delta Dunării este dominată de stuful care formează insule fixe sau plutitoare de vegetaţie (plauri). Acestuia i se adaugă alte plante riverane și de plaur: papura, feriga de apă, măcrişul, izma broaştei, cucuta de apă, rogozul, menta, troscotul, salcia pitică. Suprafeţele nisipoase ale deltei sunt acoperite cu iarbă şi alte specii de stepă: salcia alba, plopul, arinul, frasinul, pădurile combinate de pe grinduri. Luciul apei este populat de nenumărate specii de plante cu frunze plutitoare: nufărul alb, nufărul galben, iarba broaştelor, ciulinele de apă, limba apei, rizacul, cornacul, cosorul.

fauna3 sm.pngPeşti: în Deltă traiesc peste 110 specii de peşti, dintre care 75 de specii de apă dulce. Un loc aparte printre peştii Deltei Dunării îl ocupă sturionii marini: păstrugă, morun, nisetru, de la care provin icrele negre (caviarul), precum și sturionii de apă dulce: cega şi viza. Dintre peştii migratori, cel mai important este scrumbia. Somnul este cel mai mare peşte care trăieşte în apele dulci din România, în Deltă recordul fiind de 400 de kg. La şalău recordul este de 21 kg.

Alţi peşti foarte apreciaţi de pescari sunt: ştiuca, crapul, şalăul, carasul, caracuda, avatul, bibanul, roşioara, plătica, linul. In lacurile Deltei se poate pescui la ştiucă şi biban, la crap, somn, şalău, caras, etc. Pe cursul canalelor se pescuieşte, în general, la somn, crap, şalău, biban, caras, plătică, etc. Sectorul marin adaposteste majoritar morun și nisetru, precum și scrumbia de Dunăre.

fauna2 sm.pngPăsări: în Delta Dunării trăiesc 327 specii de păsări, reprezentând 81% din avifauna României. Dintre acestea, 218 specii cuibăresc în deltă. Păsările acvatice sunt cele mai numeroase: în total 141 specii. Pelicanilor li se adaugă egretele, lebedele, cormoranii, stârcii, raţele şi gâştele sălbatice. În pajiştile de stepă nisipoasă trăiesc potârnichea, prepeliţa, cicârliile, pasărea ogorului. În satele lagunei, pe lânga gospodării, se întâlnesc frecvent guguştiucul, vrabia de casă, rândunica, barza, lăstunul. Păsări ocrotite în Delta Dunării: - albe : pelicanul comun şi creţ, lopătarul, egreta mare şi mică, lebăda mută şi cântătoare; - policrome : piciorongul, ciocîntors, califarul alb, califarul roşu, vulturul codalb. Cele mai bune perioade pentru a privi păsările sunt aprilie, mai, iunie şi septembrie. Cele mai potrivite locuri pentru a admira păsările se află pe lângă lacuri.

Mamifere: vidra, nurca, bizamul, iepurele, mistreţul, vulpea, dihorul, câinele enot, căprioara, calul sălbatic, pisica sălbatică.

Reptile: nisipurile adăpostesc broaşte ţestoase, vipere, colonii de şerpi.

fauna1.png